Jean Monnet Chair „Europe 2020"

2109419915

Menu główne:

Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities”
Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

Projekt Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities” realizowany w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim ma na celu stymulowanie nauczania, badań naukowych i debat publicznych na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej.
To pierwszy projekt Jean Monnet Chair w zakresie socjologii w Polsce. Umożliwia włączenie problematyki UE do programu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzenie badań naukowych na temat efektów wdrażania celów Strategii „Europa 2020” oraz wpływu interesariuszy na unijną politykę zrównoważonego rozwoju, a także inicjowanie debat publicznych dotyczących najbardziej aktualnych problemów Unii.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Erasmus+” Jean Monnet Programme w okresie 2014-2017.

Więcej informacji i aktualności o projekcie na:

Kierownik projektu: dr hab. Urszula Kurczewska abasedly
This project is co-funded by the European Union
 
Wróć do spisu treści | 919-202-6034